keskiviikko 23. tammikuuta 2013

Tontti


Ostamamme tontti ei oikeastaan ole tontti, vaan hallinnanjakosopimuksella jaettu määräala tontista (kiinteistöstä). Koska termi "hallinnanjakoalue" kuulostaa kuitenkin melko lailla ankealta, kutsumme maaplänttiämme jatkossa yksinkertaisesti tontiksi. 

Hallinnanjakosopimushan luotiin alunperin ensisijaisesti paritalojen käyttöön, mutta on sittemmin yleistynyt myös omakotirakentamisessa varsinkin tiheästi kaavoitetuilla seuduilla. Sopimuksen päätarkoituksena on määrittää jokaisen osapuolen hallinnassa oleva maa-ala, eli omistusoikeuksien suhde sekä sijainti tontilla. Tämän lisäksi voidaan vapaasti sopia kaikenlaisista yhteisomistukseen liittyvistä asioista, kuten tiealueista, liittymistä, mahdollisista yhteishallinta-alueista, aidoista, kunnossapidosta, tms. Kaiken kaikkiaan hallinnanjakosopimus antaa määräalojen omistajille miltei samat oikeudet kuin varsinaisen tontin omistajille, mutta toisaalta edellyttää jonkin asteista yhteistoimintaa naapureiden kanssa. Menettelyn suurin riski ehkä onkin, että naapuriksi sattuu täysin yhteistyökyvytön änkyrä, jonka kanssa mikään ei suju. Onneksi meidän tulevat naapurimme vaikuttivat todella mukavilta ihmisiltä, joten uskomme että mitään ongelmia ei tule :-) Ainahan on tietysti mahdollista, että tulevaisuudessa naapuriin muuttaa änkyrä, mutta viime kädessä tämäkään ei ole ongelma, jos (kun) sopimuksessa on otettu huomioon kaikki mahdolliset ja mahdottomalta tuntuvat ongelmatilanteet. Kivaahan asioiden selvittäminen raastuvassa ei tietenkään ole.

Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, tonttimme sijaitsee loivan, koilliseen laskevan rinteen yläosassa, avokallion juurella. Ajo tontille tapahtuu idässä näkyvän yleisen tien ja vielä rakentamatta olevan tonttitien kautta. Lähimmät naapurit tulevat asumaan tontin pohjois- ja itäpuolilla, minkä lisäksi tontin kaakkoispuolella sijaitsee vanha omakotitalo (harmaa iso talo). Tontin eteläpuolelle piirrettyä oranssia taloa ei ole vielä olemassa, mutta on hyvin todennäköistä, että jossain vaiheessa mäen juurella oleva vanha rakennus (harmaa pieni talo) puretaan ja paikalle rakennetaan uusi.Ehdottomasti parasta tontissamme on länsirajaan rajoittuva metsikkö, joka suurella todennäköisyydellä tulee jäämään luonnontilaiseksi myös tulevaisuudessa. Tontin lounaisnurkassa sijaitsee lisäksi avokallio, jolla kasvaa lyhyttä männikköä. Koska kallio on melko matala ja puusto harvaa, paistanee aurinko ainakin kesäisin kolmeen-neljään asti ilman sen suurempia esteitä, jonka jälkeen länsirajan puut alkavat varjostaa. Meillä onkin tarkoituksena kysyä Espoolta, josko maisemanhoidon nimissä olisi mahdollista harventaa muutama pahiten varjostava kuusi. Kuulemma joskus lupa myönnetään, joskus taas ei.Näistä asetelmista ei talon paikalle jää loppujen lopuksi kovin montaa vaihtoehtoa. Kun suunnittelun lähtökohtana on lisäksi näköala olohuoneesta ja terassilta kalliolle päin, talon pitkä sivu täytynee sijoittaa suoraan kulmaan tontin etelärajan kanssa. Talon paikka olisi tässä suunnitelmassa melko lailla tontin keskellä, hieman itään päin. Näin itäpuolelle jäisi pieni mutta riittävä alue autokatosta, ulkovarastoa, ja vieraspaikkaa varten ja vastaavasti länsi/luoteispuolelle tilaa privaattipihaa varten. Hahmottelemamme talon paikka on väritetty kuvassa sinisellä. Saapa nähdä mitä arkkitehti tuumaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti