sunnuntai 17. helmikuuta 2013

TaloTalo

Kuluvalla viikolla olemme, paitsi poteneet koko perheen voimin mahatautia, koonneet ajatuksiamme yksiin kansiin arkkitehtikandidaattien tapaamisia varten. Ajatuksena on lähettää pumaska kaikille kilpailutettaville arkkitehdeille, joita tulee olemaan suurinpiirtein viisi henkilöä. Olettaen että kaikki jaksavat kahlata materiaalin nukahtamatta läpi, vältymme selittämästä samoja asiota viidettä kertaa ja pääsemme välittömästi ns. asiaan. Materiaali toimii myös suunnitteluohjeena varsinaista arkkitehtisuunnittelua varten, vaikkakin yritämme tietoisesti olla rajoittamatta arkkitehdin vapautta yhtään sen enempää kuin on tarpeellista.

Myös tontin suunnittelu (naapureiden kanssa) on liikahtanut eteenpäin, ja tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että projekti onkin hieman työläämpi kuin alkuun olisi voinut ehkä kuvitella. Tämä johtuu pitkälti siitä, että Espoo näkee hallinnanjakoaluuet pitkälti yhtenä kokonaisuutena, ja edellyttää näin ollen kokonaisvaltaista suunnitelmaa koko tontin alueelta. Tällaisen suunnitelman voi käytännössä tehdä vain arkkitehti, joten ensimmäinen tehtävä asia on yhteisen arkkitehdin palkkaaminen. Lisäksi tarvitaan erillinen infrasuunnitelma kunnallistekniikan tuomiseksi jokaiselle hallinta-alueelle, sekä tietysti urakoitsija joka kaivaa ne röörit maahan sekä rakentaa tonttitien. Paljon on siis tekemistä ennenkuin varsinainen talon rakentaminen voi joskus alkaa.

Kävimme viime viikolla myös Lammi-kivitaloilla kuulostelemassa heidän ajatuksiaan kivitalorakentamisesta. Puheenaiheita olivat niin rakentaminen ylipäänsä, meidän taloprojektimme, Lammin talopaketti, kuin TaloTalo-konsepti. Aluksi kun kuulimme TaloTalosta, emme nähneet hommasta tulevan oikein mitään lisäarvoa meidän projektille, mutta viimeviikkoinen tapaaminen selkiytti asioita huomattavasti. Koska kyseessä on ilmeisesti kuitenkin Suomen oloissa melko uusi ja innovatiivinen (?) hanke, ajattelimme tässä kertoa joitain perusfaktoja sekä käsityksiämme konseptista. Ja todetaan tässä nyt vielä varmuuden vuoksi, että meille ei makseta eikä tulla maksamaan tämän blogin teksteistä, vaan olemme ensisijaisesti omalla, ja toissijaisesti muiden pienrakentajien asialla. Emme ole (ainakaan vielä) edes asiakassuhteessa Lammi-kivitalojen kanssa, vaan kilpailutamme talopaketin normaaliin tapaan arkkitehtisuunnitelman valmistuttua. No joo, se siitä disclaimerista, asiaan :-)

TaloTalon perusideana on käsityksemme mukaan tuoda suunnitelmallisuutta ja ammattimaisuutta amatöörien rakennus- ja remontointihankkeisiin. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan tarjota avaimet käteen rakentamista (tämähän ei ole mikään uusi konsepti), vaan pikemminkin erilaisia työkaluja itse suunnittelu- ja urakkasopimuksensa kilpailuttavalle rakennuttajalle. Koska me kuulumme juurikin tällaiseen kohderyhmään, olemme vähintäänkin kiinnostuneita kuulemaan mitä on tarjolla. No, mitä siis on tarjolla?

Lyhyesti ottaen tarjolla on ympäristö, jossa rakennuttajat ja palveluntarjoajat voivat asioida keskenään. TaloTalo itsessään ei ota mitään vastuuta toimijoidensa tekemisistä, vaan tarjoaa ainoastaan väylän, jossa rakentamisen osapuolet voivat kohdata toisensa kaikkia hyödyttävällä tavalla. Näin siis ainakin teoriassa. Spekuloidaanpa ensin, mitä hyötyy palveluntarjoaja?

Palveluntarjoajahan hyötyy ainakin sen, että järjestelmään täydellisesti kytketty rakennuttaja näkee hyvin rajoitetun palveluntarjoajajoukon, eli kilpailu vähenee. Myös markkinoinnin kannalta tällainen koplaaminen tuonee tiettyä lisäarvoa. Kilpailun väheneminenhän on yleensä myyjän etu ja ostajan haitta, joten hyötyjen on oltava tätä mahdollista haittaa suuremmat. Joten, mitkä ovat TaloTalon hyödyt rakennuttajalle?

Ensimmäinen TaloTalon markkinoima hyödyke on projekti-sovellus, jonka avulla "toimijoiden ja materiaalitoimitusten aikataulut synkronoidaan siten, että työ on mahdollisimman sujuvaa". Tämähän on sinänsä äärimmäisen kannatettava idea, koska juuri aikataulujen pissiminen tuntuu olevan amatöörirakentamisen suurimpia sudenkuoppia. Kyseisestä ominaisuudesta ei ole meille kuitenkaan ehkä täyttä hyötyä, sillä olemme suunnitelleet välttävämme kiireisen rakentamisen vaikeudet toisaalta rakentamalla hitaasti, ja toisaalta teettämällä hektisimmän vaiheen eli varsinaisen talourakan mahdollisimman suurena kokonaisuutena (pääurakoitsija vastaa kaikkien urakoiden aikataulujen yhteensovittamisesta). Tällä lähestymistavalla projektin hanskaamiseen riittänee perinteinen mies/nainen & excel.

Toinen päähyödyke on hankinta-sovellus, jonka avulla rakennuttaja voi "kilpailuttaa toimijat hankeen eri vaiheisiin sekä tehdä tarjouspyynnön myös materiaaleista". Tämä on meidän kannalta huomattavasti mielenkiintoisempi ominaisuus, sillä juuri kilpailutus tulee olemaan yksi meidän rakennusprojektimme suurimmista haasteista. Mutta minkä takia käyttää kilpailuttamiseen järjestelmää, joka asiallisesti ottaen rajoittaa kilpailuttamista? No, TalonTalon puolustuksena ensin todettakoon, että järjestelmä sallii myös ulkopuolisten urakoiden/suunnittelusopimusten integroimisen hankkeeseen, ainakin jollain tasolla. Meidän kannaltamme suurin hyöty järjestelmästä kuitenkin tulee (jos on tullakseen) siitä, että mukaan otettavat toimijat on siilattu jonkinlaisen karsinnan kautta ja heidän toimintaansa ja taloudellista tilannettaan tarkkaillaan. Valitettavasti vain tämän valvonnan käytännöt jäivät keskusteluissa hieman epäselväksi, eikä mitään kovin systemaattisia käytäntöjä tuntunut ainakaan vielä löytyvän.  Harmi sinänsä, koska tällaiselle "takuulle" luulisi löytyvän kiinnostusta kilpailuttamista harrastavien rakennuttajien keskuudesta. Toisaalta on selvää, että järjestelmän yhden päätoimijan, eli Lammi-kivitalojen, edun mukaista on pitää huolta, että ainakaan mitään totaalisia katastrofeja ei tarjoajien joukkoon eksy.

TaloTalo tarjoaa myös mahdollisuuden tallettaa projektin dokumentit kuten suunnitelmat ja piirustukset sovellukseen. Tällöin suunnittelijat/urakoitsijat, joilta rakennuttaja pyytää tarjouspyynnön, saavat pääsyn tarjousta koskeviin dokumentteihin ja pääsy sulkeutuu ylimääräisiltä kun joku tarjous valitaan tai hylätään. Erilaisten liitetiedostojen lähettäminen sähköpostilla yms. siis voidaan välttää TaloTalossa mukana olevien yritysten osalta ja suunnitelmat päivittyvät kaikkien käyttöön kerralla. Tämä kuulostaa ihan mukavalta, mutta on oletettavaa että ainakin osassa kilpailutuksia otetana mukana kilpailuun myös järjestelmän ulkopuolisia toimijoita, joten sähköpostilta ei kokonaan vältytä.

Edellisten lisäksi järjestelmä tarjoaa myös kustannusarvion, joka tosin on yhtä kuin Talopeli täydennettynä TaloTalo-spesifisellä lisäinformaatiolla. Myöskään tämä ei meille ole kovin suuri täky, koska olemme joka tapauksessa suunnitelmien valmistuttua teettämässä kustannusarvion ammattilaisella.

Kaiken tämän jaarittelun lopputuloksena voisi ehkäpä siis todeta, että TaloTalo ei välttämättä tarjoa meidän rakennushankkeeseemme yletöntä lisäarvoa, mutta saattaa olla näppärä apuväline hankkeisiin, joissa on tiukka aikataulu ja/tai urakat pilkottuina hyviin pieniin kokonaisuuksiin. Toisaalta järjestelmästä ei tunnu olevan varsinaista haittaakaan, joten jos Lammiin kilpailutuksen kautta päädymme, otamme TaloTalosta ne hyödyt jotka siitä ovat meille tarjolla. Täytyy myös muistaa, että nämä arviot eivät perustu käytännön kokemuksiin itse järjestelmästä, vaan siihen mitä olemme kuulleet TaloTalon edustajan suusta ja lukeneet esitteistä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti